Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Just another WordPress site
5
home,page,page-id-5,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave bolo založené 1. septembra 2004.

Je prvou a jedinou strednou umeleckou školou svojho druhu v trnavskom samosprávnom kraji.

V skratke o štúdiu

Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou. V dennom osemročnom štúdiu vychováva súkromné tanečné konzervatórium baletných a tanečných umelcov pre potrebu profesionálnych divadiel a umeleckých súborov.
Žiaci svoju profesionálno-umeleckú aprobáciu potvrdzujú získaním absolutória, čím sa škola zaraďuje medzi vyššie stredné odborné školy. O umelecký rast počas štúdia sa stará kolektív odborne fundovaných vysokoškolsky vzdelaných pedagógov – bývalých a súčasných výkonných baletných a tanečných umelcov zo SND, SĽUK-u, Lúčnice a profesionálnych baletných súborov.

 

Vyučujú sa odborné tanečné predmety:

  •  klasický tanec
  •  moderný tanec
  •  slovenský ľudový tanec
  •  charakterový tanec
  •  tanec s partnerom – koncertná a scénická prax

Súbežne s umeleckou výchovou žiaci dostávajú všeobecné základné a stredné vzdelanie. Uchádzači o štúdium sa podrobujú špeciálnym talentovým prijímacím skúškam, ktoré pozostávajú zo skúšky rytmu, fyzických a anatomických dispozícií pre tanec a improvizácie.
cluj

Naši žiaci s p. Simonou Noja-Nebyla a p. Jánom Tešinským na tanečnom festivale

GRAND ASSEMBLÉ v Cluj-Napoca