Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | O škole
7
page,page-id-7,page-parent,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

Súkromné tanečné konzervatórium vychováva baletných a tanečných umelcov pre potreby profesionálnych divadiel a umeleckých súborov. Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou a absolutóriom.


 

Na škole sa vyučujú:

  • všetky všeobecnovzdelávacie predmety
  • 1. – 4. ročník v rozsahu, ktorý umožňuje prípadný prestup žiaka na inú strednú školu.
  • cudzie jazyky: anglický, francúzsky

Odborné tanečné predmety:

  • klasický tanec
  • moderný tanec
  • ľudový tanec
  • charakterový tanec
  • tanec s partnerom
  • koncertná a scénická prax

Okrem klasického tanca zaujíma vo výučbe popredné miesto predmet moderný tanec, ktorý zahŕňa niekoľko tanečných techník (Graham, Limón, jazz, muzikálový tanec).

Osemročné štúdium je ukončené maturitou, absolutóriom a právom používať titul „Diplomovaný umelec“ so skratkou „Dis.art.“


 

Absolventi našej školy majú:

– všestranné uplatnenie na javiskách domácich a zahraničných divadiel i tanečných skupín

– môžu ďalej študovať na vysokej škole

Stravovanie žiakov je zabezpečené v Trnavskej univerzite.

Žiaci majú možnosť ubytovania v internáte v Trnave.

 

Naši pedagógovia


Mgr. Valéria Žilová - riaditeľka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Mgr.art. Gabriela Jamrišková

Lilit Gáboríková rod. Nalbandjan

Ján Tešinský

 

Pedagógovia odborných predmetov

Gabriela Záhradníkováodborné tanečné predmety                                                           zahradnikova@stkdn.sk

Mgr. art. Miroslava Touškováodborné tanečné predmety                                               touskova@stkdn.sk

Mgr. art. Katarína Vlnieškováodborné tanečné predmety                                               vlnieskova@stkdn.sk

Ing. Iveta Majerníkovátanečná gymnastika, moderný tanec                                            majernikova@stkdn.sk

Mgr. Marta Čeleďová hudobná výchova, výtvarná výchova, dejiny hudby                       celedova@stkdn.sk

Mgr. Dalia Izraelová hra na klavíri                                                                                           izraelova@stkdn.sk

PaedDr. Martina Tomašovičová korepetícia, psychológia, pedagogika                           tomasovicova@stkdn.sk

 

Pedagógovia všeobecno – vzdelávacích predmetov

RNDr. Karol Gajdošinformatika                                                                                                 gajdos@stkdn.sk

PaedDr. Terézia Gajdošováfrancúzsky jazyk                                                                          gajdosova@stkdn.sk

RNDr. Michaela Juríková matematika, geografia, náboženská a etická výchova             jurikova@stkdn.sk

Mgr. Daniela Tomečková slovenský jazyk, anglický jazyk                                                     tomeckova@stkdn.sk

Mgr. Peter Novákdejepis, občianska náuka                                                                            novak@stkdn.sk

PhDr. Katarína Demovičováslovenský jazyk, anglický jazyk                                                demovicova@stkdn.sk

RNDr. Eva Baranovičovábiológia                                                                                               baranovicova@stkdn.sk

Mgr. Gabriela Miklošovičováfyzika                                                                                           miklosovicova@stkdn.sk

Ing. Eva Žatkulákováchémia                                                                                                       zatkulakova@stkdn.sk

 

Korepetítori

Beatrice Fajnorová korepetícia                                                                                                      fajnorova@stkdn.sk

Margaréta Palíková korepetícia                                                                                                     palikova@stkdn.sk

Mgr. Františka Bašovskákorepetícia                                                                                           basovska@stkdn.sk