Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | O škole - Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
7
page,page-id-7,page-parent,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

Súkromné tanečné konzervatórium vychováva baletných a tanečných umelcov pre potreby profesionálnych divadiel a umeleckých súborov. Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou a absolutóriom.


 

Na škole sa vyučujú:

  • všetky všeobecnovzdelávacie predmety
  • 1. – 4. ročník v rozsahu, ktorý umožňuje prípadný prestup žiaka na inú strednú školu.
  • cudzie jazyky: anglický, francúzsky

Odborné tanečné predmety:

  • klasický tanec
  • moderný tanec
  • ľudový tanec
  • charakterový tanec
  • tanec s partnerom
  • koncertná a scénická prax

Okrem klasického tanca zaujíma vo výučbe popredné miesto predmet moderný tanec, ktorý zahŕňa niekoľko tanečných techník (Graham, Limón, jazz, muzikálový tanec).

Osemročné štúdium je ukončené maturitou, absolutóriom a právom používať titul „Diplomovaný umelec“ so skratkou „Dis.art.“


 

Absolventi našej školy majú:

– všestranné uplatnenie na javiskách domácich a zahraničných divadiel i tanečných skupín

– môžu ďalej študovať na vysokej škole

Stravovanie žiakov je zabezpečené v Trnavskej univerzite.

Žiaci majú možnosť ubytovania v internáte v Trnave.

 

Naši pedagógovia


Mgr. Valéria Žilová - riaditeľka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Mgr.art. Gabriela Jamrišková

Lilit Gáboríková rod. Nalbandjan

Ján Tešinský

Mgr. art. Miroslava Toušková

Gabriela Záhradníková

Mgr. art. Katarína Vlniešková

 

 

Pedagógovia odborných predmetov                      Kontakty

Ing. Iveta Majerníkovátanečná gymnastika, moderný tanec                                                       majernikova@stkdn.sk

Mgr. Dalia Izraelová hra na klavíri, hudobná a výtvarná výchova                                                                                               izraelova@stkdn.sk

PaedDr. Martina Tomašovičová korepetícia, psychológia, pedagogika, dejiny hudby                                      tomasovicova@stkdn.sk

 

Pedagógovia všeobecno – vzdelávacích predmetov

Alexandra Gáboríkováinformatika                                                                                                 agaborikova@stkdn.sk

PaedDr. Terézia Gajdošováfrancúzsky jazyk                                                                                gajdosova@stkdn.sk

RNDr. Michaela Juríková matematika, geografia, náboženská a etická výchova                          jurikova@stkdn.sk

Mgr. Daniela Tomečková slovenský jazyk, anglický jazyk                                                              tomeckova@stkdn.sk

Mgr. Ľubica Marková – slovenský jazyk                                                                                             markova@stkdn.sk

Mgr. Peter Novákdejepis, občianska náuka, náuka o spoločnosti                                                  novak@stkdn.sk

PhDr. Katarína Demovičováslovenský jazyk, anglický jazyk                                                         demovicova@stkdn.sk

RNDr. Eva Baranovičovábiológia, anatómia a fyziológia                                                               baranovicova@stkdn.sk

Mgr. Mária Orolínová – fyzika                                                                                                            orolinova@stkdn.sk

Ing. Eva Žatkulákováchémia                                                                                                          zatkulakova@stkdn.sk

 

Korepetítori

Beatrice Fajnorová korepetícia                                                                                                      fajnorova@stkdn.sk

Margaréta Palíková korepetícia, hra na klavíri                                                                               palikova@stkdn.sk

Mgr. Františka Bašovskákorepetícia, hra na klavíri                                                                     basovska@stkdn.sk