Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | O škole
7
page,page-id-7,page-parent,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

Súkromné tanečné konzervatórium vychováva baletných a tanečných umelcov pre potreby profesionálnych divadiel a umeleckých súborov. Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou a absolutóriom.


 

Na škole sa vyučujú:

  • všetky všeobecnovzdelávacie predmety
  • 1. – 4. ročník v rozsahu, ktorý umožňuje prípadný prestup žiaka na inú strednú školu.
  • cudzie jazyky: anglický, francúzsky

Odborné tanečné predmety:

  • klasický tanec
  • moderný tanec
  • ľudový tanec
  • charakterový tanec
  • tanec s partnerom
  • koncertná a scénická prax

Okrem klasického tanca zaujíma vo výučbe popredné miesto predmet moderný tanec, ktorý zahŕňa niekoľko tanečných techník (Graham, Limón, jazz, muzikálový tanec).

Osemročné štúdium je ukončené maturitou, absolutóriom a právom používať titul „Diplomovaný umelec“ so skratkou „Dis.art.“


 

Absolventi našej školy majú:

– všestranné uplatnenie na javiskách domácich a zahraničných divadiel i tanečných skupín

– môžu ďalej študovať na vysokej škole

Stravovanie žiakov je zabezpečené v Trnavskej univerzite.

Žiaci majú možnosť ubytovania v internáte v Trnave.

 

Naši pedagógovia


Mgr. Valéria Žilová - riaditeľka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Mgr.art. Gabriela Jamrišková

Lilit Gáboríková rod. Nalbandjan

Ján Tešinský

 

Pedagógovia odborných predmetov

Gabriela Záhradníkováodborné tanečné predmety

Mgr. art. Miroslava Touškováodborné tanečné predmety

Mgr. art. Katarína Vlnieškováodborné tanečné predmety

Ing. Iveta Majerníkovátanečná gymnastika, moderný tanec

Mgr. Marta Čeleďová hudobná výchova, výtvarná výchova, dejiny hudby

Mgr. Dalia Izraelová hra na klavíri

PaedDr. Martina Tomašovičová korepetícia, psychológia, pedagogika

 

Pedagógovia všeobecno – vzdelávacích predmetov

RNDr. Karol Gajdošinformatika

PaedDr. Terézia Gajdošováfrancúzsky jazyk

RNDr. Michaela Juríková matematika, geografia, náboženská a etická výchova

Mgr. Daniela Tomečková slovenský jazyk, anglický jazyk

Mgr. Peter Novákdejepis, občianska náuka

PhDr. Katarína Demovičováslovenský jazyk, anglický jazyk

RNDr. Eva Baranovičovábiológia

Mgr. Gabriela Miklošovičováfyzika

Ing. Eva Žatkulákováchémia

 

Korepetítori

Beatrice Fajnorová korepetícia

Margaréta Palíková korepetícia

Mgr. Františka Bašovskákorepetícia