Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | O škole - Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
7
page,page-id-7,page-parent,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

Súkromné tanečné konzervatórium vychováva baletných a tanečných umelcov pre potreby profesionálnych divadiel a umeleckých súborov. Štúdium sa začína šiestym ročníkom základnej školy a končí sa maturitou a absolutóriom.


 

Na škole sa vyučujú:

  • všetky všeobecnovzdelávacie predmety
  • 1. – 4. ročník v rozsahu, ktorý umožňuje prípadný prestup žiaka na inú strednú školu.
  • cudzie jazyky: anglický, francúzsky

Odborné tanečné predmety:

  • klasický tanec
  • moderný tanec
  • ľudový tanec
  • charakterový tanec
  • tanec s partnerom
  • koncertná a scénická prax

Okrem klasického tanca zaujíma vo výučbe popredné miesto predmet moderný tanec, ktorý zahŕňa niekoľko tanečných techník (Graham, Limón, jazz, muzikálový tanec).

Osemročné štúdium je ukončené maturitou, absolutóriom a právom používať titul „Diplomovaný umelec“ so skratkou „Dis.art.“


 

Absolventi našej školy majú:

– všestranné uplatnenie na javiskách domácich a zahraničných divadiel i tanečných skupín

– môžu ďalej študovať na vysokej škole

Stravovanie žiakov je zabezpečené v Trnavskej univerzite.

Žiaci majú možnosť ubytovania v internáte v Trnave.

 

Naši pedagógovia


Mgr. Valéria Žilová - riaditeľka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

Mgr.art. Gabriela Jamrišková

Lilit Gáboríková rod. Nalbandjan

Ján Tešinský

Mgr. art. Miroslava Toušková

Gabriela Záhradníková

Mgr. art. Katarína Vlniešková

 

 

Pedagógovia odborných predmetov                      Kontakty

Ing. Iveta Majerníkovátanečná gymnastika, moderný tanec                                            majernikova@stkdn.sk

Mgr. Marta Čeleďová hudobná výchova, výtvarná výchova, dejiny hudby                       celedova@stkdn.sk

Mgr. Dalia Izraelová hra na klavíri                                                                                           izraelova@stkdn.sk

PaedDr. Martina Tomašovičová korepetícia, psychológia, pedagogika                           tomasovicova@stkdn.sk

 

Pedagógovia všeobecno – vzdelávacích predmetov

RNDr. Karol Gajdošinformatika                                                                                                 gajdos@stkdn.sk

PaedDr. Terézia Gajdošováfrancúzsky jazyk                                                                          gajdosova@stkdn.sk

RNDr. Michaela Juríková matematika, geografia, náboženská a etická výchova             jurikova@stkdn.sk

Mgr. Daniela Tomečková slovenský jazyk, anglický jazyk                                                     tomeckova@stkdn.sk

Mgr. Peter Novákdejepis, občianska náuka                                                                            novak@stkdn.sk

PhDr. Katarína Demovičováslovenský jazyk, anglický jazyk                                                demovicova@stkdn.sk

RNDr. Eva Baranovičovábiológia                                                                                               baranovicova@stkdn.sk

Mgr. Gabriela Miklošovičováfyzika                                                                                           miklosovicova@stkdn.sk

Ing. Eva Žatkulákováchémia                                                                                                       zatkulakova@stkdn.sk

 

Korepetítori

Beatrice Fajnorová korepetícia                                                                                                      fajnorova@stkdn.sk

Margaréta Palíková korepetícia                                                                                                     palikova@stkdn.sk

Mgr. Františka Bašovskákorepetícia                                                                                           basovska@stkdn.sk