Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu | Súkromná ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu - Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
3924
page,page-id-3924,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

Súkromná ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA PRI ŠTÚDIU BALETU DUŠANA NEBYLU
Kalinčiakova 47, 917 01 TRNAVA

 

Vyučuje sa:

  • pohybová príprava 4 – 5 rokov
  • tanečná príprava 6 rokov
  • základy klasického, jazzového, novodobého tanca 6 – 12 rokov
  • slovenský ľudový tanec 6 rokov
  • moderný scénický tanec 10 rokov a viac

 

 

Informácie na tel. číslach:

0903/213 220 alebo 033/551 48 34

Email: szussbdn@stkdn.sk

 

 

Profil školy

Súkromná základná umelecká škola pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu v Trnave bola zriadená 1. septembra 2001 po transformácii pôvodného Štúdia baletu a súčasného scénického tanca, ktoré založil dlhoročný sólista baletu SND v Bratislave baletný majster Dušan Nebyla. V súčasnosti je zriaďovateľom školy Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu.

Škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 Školského zákona o výchove a vzdelávaní v tanečnom odbore, pripravuje na štúdium tanečného odboru na konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním, vyplňuje medzeru v poskytovaní umeleckého vzdelávania v oblasti tanečno-baletnej. Zakladateľ jej vštepil charakter západných baletných štúdií. Spája prvky ruskej baletnej školy so západnými tanečnými technikami, čo jej dodáva zvláštny umelecký esprit. Povinný obsah vzdelávania sa uvádza v platnom učebnom pláne pre ZUŠ schválenom MŠ SR. Mimoriadne nadaní žiaci po úspešnom ukončení štvrtého ročníka prvého stupňa (5.ročník ZŠ) a po splnení kritérií talentových skúšok môžu pokračovať v štúdiu tanca na osemročnom tanečnom konzervatóriu.

Školu navštevujú žiaci vo veku 5 -18 rokov ako záujmovú činnosť  2 – 3 krát týždenne. Vyučovanie prebieha denne v popoludňajších hodinách podľa rozvrhu hodín pedagógov na jednotlivé dni. Vyučuje sa hudobno-pohybová a tanečná príprava, klasický tanec-balet, ľudový tanec, moderné scénické techniky, tance iných národov, tanečná prax, hip-hop. Na škole pôsobí 8 pedagógov.

Žiaci školy každoročne na konci školského roka účinkujú na predstavení v dome kultúry, kde prezentujú svoje umelecké výsledky. Okrem toho účinkujú aj na viacerých podujatiach organizovaných mestom Trnava, na otváracích ceremoniáloch plesov a iných kultúrnych akciách. V r.2009 získali viaceré ocenenia na súťažiach BEATFÓRUM v Gbeloch a GRAND PRIX TYRNAVIA. V novembri 2010 sa zúčastnili medzinárodnej súťažnej prehliadky mladých talentov pod názvom ŠANCA MLADÝM v lotyšskej Rige, kde získali 2. miesto v kategórii ľudového tanca do 15 rokov.